150x150mm. Husnummerskilt med hvite tall og mørk bakgrunn. Kode til bestilling: 150 38